Otázka:

Ako sa má uvádzať na vizitke: Jana Slováková, Účtovník/účtovník/Účtovníčka/účtovníčka?

Heslá:

údaje na vizitke, vizitka, názvy povolaní

Odpoveď:

Pomenovania povolania, pracovného zaradenia či funkcie sú všeobecné podstatné mená, ktoré sa píšu s malým začiatočným písmenom (s malým začiatočným písmenom sa píše aj názov funkcie prezident Slovenskej republiky). Aj v spojení ako Jana Slováková, účtovníčka  treba písať slovo účtovníčka s malým začiatočným písmenom. V súvislosti so ženským menom treba uvádzať aj názov povolania či funkcie v ženskom rode, v tomto prípade účtovníčka, nie účtovník.  


Otázka z 13. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu údaje na vizitke