Otázka:

Čo je správne použiť vo vetách: AgeVolt EDGE Pillar je samostatne stojacia/stojaca nabíjačka. Od najjednoduchšej verzie BASIC Wallbox 1x22kW až po samostatne stojacie /stojace stanice typu EDGE Pillar 2x22kW... ?

Heslá:

stojaca, stáť

Odpoveď:

Prídavné meno stojací odvodené od slovesa stáť príponou -ací má význam „uspôsobený na postavenie v zvislej polohe“, napr. stojacie hodiny, stojacia lampa (porov. slovníky na webovej stránke slovnik.juls.savba.sk).

Vo vetách, ktoré uvádzate, sa však nepoužilo prídavné meno stojací, ale tvary slovesa stáť, činné príčastia prítomné stojaca, stojace vyjadrujúce, že niečo je vo vzpriamenej zvislej polohe, ako napr. v spojeniach stôl stojaci pod oknom (stôl, ktorý stojí pod oknom), váza stojaca na stole (váza, ktorá stojí na stole). Vo vete AgeVolt EDGE Pillar je samostatne stojaca nabíjačka ide o význam „nabíjačka, ktorá stojí samostatne“. Rovnako aj v druhej vete Od najjednoduchšej verzie BASIC Wallbox 1 x 22 kW až po samostatne stojace stanice typu EDGE Pillar 2 x 22 kW... – ide o význam „stanice, ktoré stoja samostatne“.


Otázka z 10. 09. 2021 bola zodpovedaná dňa 10. 09. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stojaca