Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne, dobre zahratá šachová partia alebo dobre zahraná šachová partia?

Heslá:

zahratý, zahraný

Odpoveď:

Predponové odvodeniny od slovesa hrať majú dvojtvary trpného príčastia s príponami -ný/-tý, preto sú gramaticky správne obe podoby, dobre zahratá šachová partia aj dobre zahraná šachová partia. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) sa pri hesle zahrať uvádzajú aj prípony trpného príčastia (-tý/-ný).

 


Otázka z 10. 06. 2021 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zahratý