Otázka:

Aké i sa píše v slove tým v slovnom spojení tým stráviteľnejšie pre ľudí?

Heslá:

tým

Odpoveď:

Podraďovacia spojka tým sa píše vždy s tvrdým ý. Vami uvedená časť vety … tým stráviteľnejšie pre ľudí je napísaná pravopisne správne. Môžete si to overiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý je v elektronickej podobe sprístupnený na našej stránke slovnik.juls.savba.sk.

 

 


Otázka z 01. 04. 2021 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu tým