Otázka:

Prekladá sa do slovenčiny názov vysokej školy České vysoké učení technické?

Heslá:

ČVUT, České vysoké učení technické

Odpoveď:

Názov českej univerzity si v slovenčine v prvom páde zachováva svoju pôvodnú podobu – České vysoké učení technické v Prahe (samozrejme, okrem názvu mesta Praha), no v nepriamych pádoch ho skloňujeme podľa slovenských skloňovacích vzorov, napr. študoval na Českom vysokom učení technickom v Prahe; našu školu navštívili pedagógovia z Českého vysokého učenia technického v Prahe; zaujímam sa o štúdium na Českom vysokom učení technickom v Prahe a pod.


Otázka z 29. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ČVUT