Otázka:

Je správne slovné spojenie špicové kolesá?

Heslá:

špicové kolesá

Odpoveď:

Prídavné meno špicový v spojení špicové kolesá je správne utvorené od podstatného mena špica s významom „tenká súčiastka kolesa spájajúca hlavu s ráfom“ (porov. heslo špica v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je dostupný na stránke slovnik.juls.savba.sk). Výraz špicové kolesá sa používa v jazykovej praxi a zodpovedá spisovnej slovenčine.


Otázka z 25. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu špicové kolesá