Otázka:

Aké písmená sa používajú v názvoch politických strán v týchto vetách: 1. Na Slovensku síce s výraznou prevahou 62 % hlasov zvíťazila Demokratická strana, čo však zostávalo v miernom pozadí za víťazstvom Komunistickej strany v celoštátnom meradle. Na Slovensku získala Komunistická strana 30,37 %, oproti českým krajinám, kde získala prevahu v podobe 40 % hlasov a stala sa celoštátne najsilnejšou stranou. 2. Na Slovensku pôsobili len dve politické strany, a to Komunistická a Demokratická. V českých krajinách to boli Komunistická, Lidová, Národnosocialistická a Sociálnodemokratická strana.

Heslá:

názvy politických strán, Demokratická strana

Odpoveď:

Názvy politických strán píšeme s veľkým začiatočným písmenom (pozri textovú časť Pravidiel slovenského pravopisu z roku 2013 sprístupnenú v elektronickej podobe na https://www.juls.savba.sk/psp_2013.html). S veľkým začiatočným písmenom sa píše aj oficiálny názov politickej strany Demokratická strana a takisto aj skrátený názov strany, ak je z kontextu jasné, že ide o pomenovanie konkrétnej strany, napr. Komunistická strana Slovenska – Komunistická strana.

Ak z kontextu vyplýva, že ide o jedinečné politické strany daného historického obdobia, odporúčame ponechať veľké začiatočné písmená aj v slovách Komunistická, Lidová, Národnosocialistická a Sociálnodemokratická strana. Ak ide o citát, nezasahujeme doň.

Názvy českých politických strán, na ktoré sa spytujete, je možné uviesť aj celé v českom jazyku (aby čitateľ dostal presnú informáciu) – Komunistická strana Československa, Československá strana národně socialistická, Československá strana lidová, Československá sociální demokracie.

Rovnako môžete uvádzať názvy preložené do slovenčiny (najmä ak sa v texte používajú aj v iných pádoch a treba ich skloňovať) – Československá strana národnosocialistická, Československá sociálna demokracia, Československá strana ľudová (v historických textoch sa používa aj v slovenskom jazyku slovo lidová).


Otázka z 07. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu názvy politických strán