Otázka:

Čo je správne, reprofilácia alebo reprofilizácia?

Heslá:

reprofilácia, profilácia

Odpoveď:

Vo význame „stanovenie základných charakteristík (parametrov) vnútornej štruktúry a organizácie určitého objektu podľa kritérií vyplývajúcich z požiadaviek na jeho funkčné (účelové) zameranie“ sa v slovenských slovníkoch uvádza heslo profilácia. Slovo reprofilácia vzniklo pridaním slovotvornej predpony re-, používa sa vo význame zmeny, v našich slovníkoch ho zatiaľ nenájdeme.

Vplyvom cudzích jazykov sú v slovenčine pomerne rozšírené aj podoby profilizáciareprofilizácia (z angl. reprofilisation). V našich slovníkoch sa neuvádzajú, no v textoch Slovenského národného korpusu sú stovky dokladov na ich používanie, napr. reprofilizácia lôžok v nemocniciach; reprofilizácia oddelenia; reprofilizácia, zmena využívania takýchto nemocníc.

V súčasnosti odporúčame používať v slovenčine ustálené podoby profilácia a reprofilácia.


Otázka z 07. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu reprofilácia