Otázka:

V poslednom čase sa v slovenčine častejšie používa slovo gólman ako brankár, ale podľa mňa je to najlepší strelec gólov.

Heslá:

gólman

Odpoveď:

Slovo gólman vo význame „brankár“ sa do slovenčiny prevzalo z češtiny (porov. internetovú jazykovú poradňu Ústavu pro jazyk český na www.ujc.cas.cz). Množstvo dokladov na použitie daného výrazu v slovenčine v posledných rokoch sa odzrkadlilo aj pri koncipovaní 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006, do ktorého sa zaradilo podstatné meno gólman vo význame „brankár“ a prídavné meno gólmanský, obidva výrazy ako publicizmy. Ako uvádzate vo svojom e-maile, v angličtine sa daný výraz v podobe goal man alebo goalman používa skôr na označenie úspešného strelca gólov, nie brankára.


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu gólman