Otázka:

Môžu sa vo verejnom styku použiť výrazy frajer, frajerka, ktoré sa bežne používajú napr. v ľudových piesňach?

Heslá:

frajer, frajerka, milenec, milenka

Odpoveď:

Máte pravdu, že v ľudových piesňach sa na označenie milého/milej, milenca/milenky používajú slová frajer frajerka. Sú to však hovorové slová, ktoré sa používajú v neoficiálnej, súkromnej komunikácii a v ľudovej slovesnosti sú bežné. V oficiálnych jazykových prejavoch sa v rovnakom význame uprednostňujú zjemňujúce dvojice výrazov priateľ, priateľka alebo partner, partnerka, pretože pôvodne neutrálne výrazy milenec („muž v ľúbostnom vzťahu k žene“) a milenka („žena v ľúbostnom vzťahu k mužovi“) sa v súčasnosti častejšie používajú na označenie tajného mileneckého vzťahu. 


Otázka z 18. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu frajer