Otázka:

Akého rodu sú v slovenčine podstatné mená parfait a smoothie?

Heslá:

smoothie, parfait

Odpoveď:

 

Obe podstatné mená – parfait aj smoothie – sú v slovenčine nesklonné a v jazykovej praxi nie je ich používanie úplne ustálené: používajú sa väčšinou v strednom rode aj v mužskom rode. Nesklonné podstatné mená prevzaté z francúzštiny, ktoré sú vo výslovnosti zakončené na samohlásku, bývajú v slovenčine zvyčajne stredného rodu, napr. ragú, žabó, depo, kombiné, hašé, glacé [glazé/glasé], diner [diné], foyer [foajé]. V strednom rode odporúčame používať aj cudzie slovo francúzskeho pôvodu parfait, ktoré sa vyslovuje [parfé], napr. jahodové parfait, mrazené parfait, vynikajúce parfait.

 

            K strednému rodu sa prikláňame aj pri anglickom prevzatí smoothie [smúti]. Takéto používanie slova smoothie prevláda v slovenských textoch (napr. v korpuse Omnia Slovaca III Maior (18.01) 4,95 G [6. 12. 2020]: ovocné smoothie 92 výskytov, ovocný smoothie 20 výskytov, ovocná smoothie 0 výskytov), ale opierame sa aj o cudzie nesklonné názvy nápojov s výslovnosťou zakončenou na samohlásku, ako bordeaux [bordó], brandy, cherry [čeri], chianti [kianti], martini, saké, ktoré sú takisto stredného rodu.

 

 


Otázka z 05. 01. 2021 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu smoothie