Otázka:

Môžem v odbornom texte používať výraz vstrekolis, ktorý sa v našom odbore vstrekovania plastov bežne používa, alebo ho mám nahrádzať výrazmi vstrekovací stroj či vstrekovací lis?

Heslá:

vstrekolis

Odpoveď:

 

Z jazykovedného hľadiska je jednoslovný názov vstrekovacieho lisu vstrekolis správne utvorený slovotvorným postupom nazývaným univerbizácia.

 

 


Otázka z 30. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 30. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vstrekolis