Otázka:

Prečo sa Eiffelova veža nazýva Ajfelova, keď jej autor bol Francúz a vo francúzštine sa jeho meno vyslovuje Efel?

Heslá:

Eiffel, Eiffelova veža

Odpoveď:

Správne konštatujete, že meno francúzskeho architekta svetoznámej parížskej veže  Eiffel sa po francúzsky vyslovuje [efel]. Na základe toho by sa aj veža, ktorá je po ňom pomenovaná, mala vyslovovať [efelova] veža. Takáto výslovnosť sa uvádza aj v Pravidlách slovenskej výslovnosti od Á. Kráľa. V jazykovej praxi sa však popri nej používa aj výslovnosť [ajfelova] veža, ktorá vznikla pod vplyvom nemeckej výslovnosti. Podobne sa to stalo s názvom syra eidam (nem. Eidam) pomenovaného podľa holandského mesta Eidam, kde sa tento druh syra začal vyrábať. Slovník súčasného slovenského jazyka (1, 2006) i slovníky cudzích slov reflektujú jazykovú prax a pri slove eiffelovka ako hovorovom pomenovaní Eiffelovej veže zaznamenávajú dvojakú výslovnosť, a to [efelovka] i [ajfelovka]. Podobne sa pri názve syra eidam zaužívala výslovnosť [ajdam] (zriedkavejšie [ejdam]), hoci sa odvodzuje od názvu holandského mesta Edam.


Otázka z 17. 04. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Eiffel