Otázka:

Ako sa skloňuje meno francúzskeho svätca Jean Maria Vianney?

Heslá:

Ján Mária Vianney, Jean Maria Vianney

Odpoveď:

Francúzske meno Jean sa skloňuje ako mužské podstatné mená podľa vzoru chlap. Cudzie mužské meno Maria, v zdomácnenej podobe Mária, skloňujeme podľa vzoru hrdinaMariu, Mariovi, Mariu, (o) Mariovi, (s) Mariom. 

Francúzske mená zakončené na -ey [výsl. e], ku ktorým patrí priezvisko Vianney, možno skloňovať podľa vzoru kuliVianneyho, Vianneymu, Vianneyho, (o) Vianneym, (s) Vianneym, alebo podľa vzoru chlap (v tomto prípade sa pred pádovými príponami vyslovuje spoluhláska j, ktorá má grafický podklad v písmene y): Vianneya, Vianneyovi, Vianneya, (o) Vianneyovi, (s) Vianneyom.

Meno francúzskeho kňaza a svätca sa v slovenčine ustálilo v zdomácnenej podobe Ján Mária Vianney. V zhode s tým ho skloňujeme takto: G (od) Jána Máriu Vianneyho/Vianneya, D Jánovi Máriovi Vianneymu/Vianneyovi, A Jána Máriu Vianneyho/Vianneya, L (o) Jánovi Máriovi Vianneym/Vianneyom, I (s) Jánom Máriom Vianneym/Vianneyom.


Otázka z 17. 04. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ján Mária Vianney