Otázka:

Ako mám napísať: Narodilo sa Božie dieťa alebo Narodilo sa Božie Dieťa?

Heslá:

Božie Dieťa

Odpoveď:

 

 

Pomenovanie Ježiša Božie Dieťa sa píše s veľkými začiatočnými písmenami v oboch slovách. V takejto podobe sa uvádza aj v prvom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (a – g, 2006) pri druhom význame v rámci hesla dieťa (pozri stránku slovniky.juls.savba.sk).


Otázka z 29. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 29. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Božie Dieťa