Otázka:

Čítal som vyjadrenie, že článok difamuje autora. Ako mám tomu rozumieť?

Heslá:

difamácia, difamovať

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno difamácia je knižný výraz latinského pôvodu a v Slovníku cudzích slov na našej stránke slovnik.juls.savba.sk sa pri ňom uvádza význam „utŕhanie na cti, tupenie, ohováranie, hanobenie, krivé obvinenie; znevažovanie, zneuctievanie“. Sloveso difamovať má význam „dopúšťať sa difamácie; byť niekomu nie na česť“. Spojeniu tento článok difamuje autora možno podľa kontextu rozumieť tak, článok nerobí česť autorovi daného článku alebo že článok osočuje autora iného článku alebo knihy. Nositeľom rovnakých významov je aj prídavné meno (res. činné príčastie) difamujúci, napríklad spojenie difamujúce tvrdenie možno chápať ako nactiutŕhačské tvrdenie, znevažujúce tvrdenie, osočovanie a pod.


Otázka z 29. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 29. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu difamácia