Otázka:

Ako znejú prídavné mená vytvorené zo slov Raveň, Roveň, pieseň, tieseň?

Heslá:

kôň, konský, Viedeň, viedenský, Radvaň, radvanský, Raveň, Roveň, pieseň, piesňový, tieseň, tiesňový

Odpoveď:

Pri tvorení prídavných mien príponou -ský dochádza k alternácii koncovej spoluhlásky ň na n, napr. kôň – konský, kuchyňa – kuchynský, Viedeň – viedenský, Radvaň – radvanský, Poznaň – poznanský, Riazaň – riazanský. Tak i prídavné mená utvorené zo slov Raveň, Roveň (predpokladáme, že ide o geografické názvy) budú mať podobu ravenský, rovenský. Podobne aj pri tvorení prídavných mien príponou -ný dochádza k alternácii spoluhlásky ň na n, napr. kameň – kamenný, deň – denný, jeseň – jesenný. Prídavné mená utvorené zo slov pieseň tieseň sa tvoria príponou -ový a spoluhláska ň sa v nich zachováva – piesňový, tiesňový. Pri niektorých podstatných menách možno z rovnakého základu vytvoriť prídavné mená oboma spôsobmi, napr. plameň – plameňový plamenný, týždeň – týždňový týždenný, jaskyňa – jaskyňový i jaskynný.


Otázka z 03. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu kôň