Otázka:

Ako mám na konci riadka rozdeliť slovo zamkol? Je tam predpona za-?

Heslá:

rozdeľovanie slov na konci riadka, zamkol

Odpoveď:

 

 

V Pravidlách slovenského pravopisu (2013) v kapitole Rozdeľovanie slov sa odporúča slová na konci riadka rozdeľovať na rozhraní morfém, t. j. najmenších významových častí slov. Tam, kde nie je morfematické členenie slova dostatočne zreteľné, rozdeľuje sa slovo na rozhraní slabík. V slovesnom tvare zamkol je síce morféma (predpona) za-, toto morfematické členenie však nepovažujeme za dostatočne zreteľné a aj vzhľadom na nasledujúce spoluhlásky mk Vám odporúčame rozdeľovať slovo na rozhraní slabík zam-kol.


Otázka z 02. 10. 2019 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rozdeľovanie slov na konci riadka