Otázka:

Ako sa nazýva obyvateľ Rovníkovej Guiney?

Heslá:

Rovníková Guinea, Guinejská republika, Guinejčan, obyvateľ Rovníkovej Guiney

Odpoveď:

Obyvateľa Rovníkovej Guiney možno nazvať Guinejčan (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, 2006, pozri na www.slovnik.juls.savba.sk). Takto sa však okrem obyvateľa Rovníkovej Guiney nazýva aj obyvateľ iného štátu – Guinejskej republiky. Presnejšie a nezameniteľné je opisné pomenovanie obyvateľ Rovníkovej Guiney.


Otázka z 27. 09. 2019 bola zodpovedaná dňa 27. 09. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Rovníková Guinea