Otázka:

Ako mám utvoriť prídavné meno od názvu poľského mesta Przemyśl?

Heslá:

Przemyśl, przemyśliansky, Litmyšl, litomyšliansky

Odpoveď:

 

Od názvu poľského mesta Przemyśl Vám odporúčame tvoriť prídavné meno príponou -iansky, t. j. przemyśliansky, podobne ako pri názve českého mesta Litmyšl – litomyšliansky (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2013).


Otázka z 28. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 28. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Przemyśl