Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu spojenia k/Kresťanská Biblia a h/Hebrejská Biblia? Je to rovnaký prípad ako Kralická Biblia?

Heslá:

kresťanská Biblia, hebrejská Biblia, Kralická Biblia

Odpoveď:

 

V spojeniach kresťanská Biblia hebrejská Biblia sa prídavnými menami kresťanská hebrejská označuje iba druh Biblie, nejde o konkrétny biblický preklad charakterizovaný pôvodom alebo miestom vzniku. Vlastným menom v spojení je iba substantívum Biblia, prídavné mená treba písať s malými začiatočnými písmenami.


Otázka z 28. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 28. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kresťanská Biblia