Otázka:

V texte o rehoľníčkach sa mi vyskytlo slovo kanoniska. Nemalo by to byť kanonička?

Heslá:

kanonistka, kanonička

Odpoveď:

Slovo kanonička by bol prechýlený tvar od slova kanonik, ktorým sa v katolíckej cirkvi označuje kňaz patriaci ku katedrálnej kapitule alebo ku kapitulnému chrámu. Kanonikmi sú teda iba muži. Pomenovanie kanoniska je starší názov pre členku komunity rehoľných sestier, ktorá nesie názov Kanonistky sv. Augustína rehole Notre Dame.Vzhľadom na to odporúčame v texte používať súčasný názov kanonistka


Otázka z 07. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 07. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kanonistka