Otázka:

"Mnohé aplikácie pre Android môžu sledovať Vašu polohu, aj keď im to zakážete." - Je v tejto vete správne umiestnená čiarka pred spojkou aj ?

Heslá:

čo aj, hoci aj, keď aj, aj keď, aj keby

Odpoveď:

 

 

Spojkou aj sa väčšinou vyjadruje priraďovanie, ale ako súčasť spájacích výrazov sa používa aj na vyjadrenie podraďovacieho vzťahu (pozri spojku aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke slovnik.juls.savba.sk). Pred podraďovacími spájacími výrazmi ako čo aj, hoci aj, keď aj, aj keď, aj keby, ktoré uvádzajú vedľajšiu vetu, sa píše čiarka. Aj v súvetí Mnohé aplikácie pre Android môžu sledovať Vašu polohu, aj keď im to zakážete treba vyčleniť vedľajšiu vetu čiarkou, t. j. treba dať čiarku pred spájací výraz aj keď.


Otázka z 22. 07. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 07. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čo aj