Otázka:

Ako sa skloňuje rumunské meno Nicolae Ceaușescu?

Heslá:

Nicolae Ceaușescu

Odpoveď:

 

 

Podľa Morfológie slovenského jazyka (1966) pri skloňovaní tureckých, gréckych, rumunských a albánskych osobných mien zakončených na -u koncová spoluhláska -u vypadáva. Genitív sg. rumunského priezviska Ceaușescu má v slovenčine tvar Ceaușesca.

Mužské rodné meno Nicolae možno zaradiť do skloňovacieho vzoru kuli (G sg. Nicolaeho), ale v spojení s priezviskom sa rodné meno vzoru kuli nemusí skloňovať a väčšinou sa  neskloňuje ani v mene bývalého rumunského diktátora (napr. za vlády Nicolae Ceaușesca, proti komunistickému diktátorovi Nicolae Ceaușescovi, s Nicolae Ceaușescom).


Otázka z 22. 07. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 07. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Nicolae Ceaușescu