Otázka:

Mohli by ste mi, prosím, vysvetliť význam slova vetník?

Heslá:

vetník

Odpoveď:

 

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003), ktorý nájdete aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, slovom vetník sa nazýva zbierka (jednoduchých) viet, častí viet alebo slovných spojení, napríklad prekladový vetník, Slovensko-anglický vetník obchodnej korešpondencie (autor Dušan Závada) a pod.


Otázka z 22. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 22. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vetník