Otázka:

Je správne slovné spojenie posledne bytom?

Heslá:

posledne, naposledy, posledne bytom, naposledy bytom

Odpoveď:

 

Pri uvádzaní miesta posledného bydliska odporúčame používať spojenie naposledy bytom.


Otázka z 14. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu posledne