Otázka:

Môžete mi, prosím, objasniť význam slova plurilingválny?

Heslá:

plurilingvizmus, bilingvizmus, plurilingválny

Odpoveď:

 

 

Podstatným menom plurilingvizmus sa pomenúva používanie viac ako dvoch jazykov jednou osobou (na rozdiel od výrazu bilingvizmus, ktorým sa označuje používanie dvoch jazykov). Prídavné meno plurilingválny môže mať podľa kontextu, v akom sa použije, významy ako „používajúci viac jazykov, vyjadrený vo viacerých jazykoch, viacjazyčný“. Napríklad v spojení plurilingválne vzdelávanie má adjektívum plurilingválny význam „viacjazyčný“, v spojení pluriligválne deti má význam „používajúci viacero jazykov“.


Otázka z 29. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 29. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu plurilingvizmus