Otázka:

Je vhodné používať na webovej stránke prídavné meno zánovný v spojení "zánovný lak" alebo mám napísať "mladý lak"?

Heslá:

zánovný, mladý, ako nový, zachovaný, takmer nový

Odpoveď:

 V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) je prídavné meno zánovný spracované ako spisovný výraz s významom „málo používaný alebo nosený, pomerne nový“, napr. zánovný oblek, zánovné auto. Štylisticky sa adjektívum zánovný hodnotí ako hovorový výraz, ktorý sa používa najmä v neformálnej komunikácii. V Synonymickom slovníku slovenčiny (2004) sa ako štylisticky neutrálne synonymá výrazu zánovný uvádzajú adjektíva zachovaný, neporušený, neopotrebovaný a dvojslovný výraz ako nový. Štylisticky neutrálny je aj výraz relatívne nový.

Hovorový charakter adjektíva zánovný by v súčasnosti, keď aj v oficiálnej komunikácii zaznamenávame príklon k hovorovosti, nemal byť prekážkou používania spojenia zánovný lak v textoch na webovej stránke, prípadne ho možno nahradiť spojením zachovaný lak (knižne aj zachovalý lak).

Adjektívum mladý má síce v slovenčine okrem iných významov aj význam „vzniknutý pred krátkym časom, nový“, napr. mladá republika, mladý podnik, mladá mena, ale nemožno ho považovať za synonymum výrazov zánovný či ako nový. Navyše, ani spojenia typu mladé auto či mladý lak, s ktorými sa zriedkavo stretávame v textoch na internete, nemožno považovať za štylisticky neutrálne a zaraďujú sa minimálne do hovorového štýlu, ak nie do slangu. Ich štylisticky neutrálne synonymá sú podľa kontextu výrazy nový, takmer nový, relatívne nový alebo čerstvý.


Otázka z 29. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 29. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zánovný