Otázka:

Ako je správne: vives alebo vyves (napr. bielizeň)?

Heslá:

vyvesiť, vyves

Odpoveď:

 Sloveso vyves je rozkazovací spôsob utvorený od slovesa vyvesiť s týmito významami: 1. „(zavesením) vyložiť na viditeľnom mieste“, napr. vyvesiť zástavu, plagát, vyhlášku, alebo 2. „zavesiť, rozvešať na voľnom priestranstve“, napr. vyvesiť bielizeň na slnko (pozri Krátky slovník slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk). V slovese vyvesiť, ako aj v tvare rozkazovacieho spôsobu vyves je prepona vy-, ktorá sa píše s ypsilonom.


Otázka z 17. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyvesiť