Otázka:

Akú predložku mám používať v spojení so slovom územie? S akou predložkou mám použiť spojenie katastrálne územie?

Heslá:

územie, katastrálne územie

Odpoveď:

V spojení so slovom územie sa častejšie používa predložka na – na území, napr. na našom území, na území nášho štátu, na okupovanom území, v niektorých spojeniach sa uprednostňuje predložka v – v území, napr. v chránenom území. Sú však i také spojenia, v ktorých sa ustálene používa predložka v, napr. v pokutovom území, v bránkovom území (v športovej terminológii). Slovné spojenie katastrálne územie sa v odbornej terminológii používa s predložkou v – v katastrálnom území, použitie s predložkou na – na katastrálnom území však nemožno vylúčiť. Pri preklade odborných textov Vám odporúčame uprednostniť predložku v.


Otázka z 02. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 04. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu územie