Otázka:

Ktoré spojenie je správne: zber údajov alebo zhromažďovanie údajov?

Heslá:

zber údajov, zhromažďovanie údajov, zbieranie údajov, zber dát, zhromažďovanie dát, zbieranie dát

Odpoveď:

 

 

Slovesá zbierať zhromažďovať sú vo význame „sústrediť na jedno miesto“ synonymá a synonymné sú aj slovesné podstatné mená zbieranie zhromažďovanie, ako aj podstatné meno zber, ktoré je skrátenou formou slova zbieranie. Obe spojenia – zber údajov aj zhromažďovanie údajov – sú z jazykového hľadiska správne a zodpovedajú spisovnej slovenčine. Správne sú aj spojenia zbieranie údajov, zber dát, zhromažďovanie dát zbieranie dát, ktoré sa takisto používajú v jazykovej praxi a vyjadruje sa nimi ten istý význam „sústreďovanie údajov (t. j. dát) na jedno miesto“. Frekvencia používania jednotlivých spojení je však odlišná. Pre zaujímavosť uvádzame početnosť výskytu spojení podľa korpusu Omnia Slovaca III Maior: zber údajov 2 638 výskytov, zber dát 2 610, zhromažďovanie údajov 543, zhromažďovanie dát 127, zbieranie údajov 180, zbieranie dát 169.

  V terminologickom slovníku na stránke Štatistického úradu SR https://slovak.statistics.sk sa uvádza iba spojenie zber údajov, z čoho možno usudzovať, že v štatistike sa preferuje ako odborný termín toto spojenie.


Otázka z 16. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zber údajov