Otázka:

Mám väzbu s príčastím nalepený používať v akuzatíve či v lokáli? Mám na mysli spojenie leží nalepený na nej? Alebo bude lepšie leží nalepení na ňu?

Heslá:

nalepený

Odpoveď:

Väzba s príčastím nalepený môže byť v akuzatíve, napr. domy sú nalepené na seba, i v lokáli, napr. plagát bol nalepený na stene. Tak i v spojení leží nalepený na nej/ňu možno použiť oba spôsoby.


Otázka z 25. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 26. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nalepený