Otázka:

Na plagáte, ktorý pozýva obyvateľov nášho mesta na stretnutie, píšu zámeno Vás v veľkým začiatočným písmenom. Nie je to chyba? Veď plagát nie je list.

Heslá:

Vás/vás

Odpoveď:

 

V kapitole Veľké písmená na znak úcty v Pravidlách slovenského pravopisu sa presne stanovuje, kedy sa tvary zámen Ty, Tvoj, Vy, Váš majú písať s veľkým začiatočným písmenom – a to v priamom písomnom styku, teda v korešpondencii. Nestanovuje sa, kedy sa nemajú písať s veľkým začiatočným písmenom, iba sa konštatuje, že v iných typoch písomného prejavu sa tvary zámen ty, tvoj, vy, váš zvyčajne píšu sa malým začiatočným písmenom (taký je úzus). Hoci  by sme uprednostnili v texte na plagáte písanie zámena vás s malým začiatočným písmenom, nemožno považovať ani podobu Vás s veľkým začiatočným písmenom za chybu.


Otázka z 10. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vás/vás