Otázka:

Ktorá formulácia je správna: výživová hodnota v 100 g výrobku alebo výživová hodnota na 100 g výrobku, resp. výživová hodnota 100 g výrobku?

Heslá:

výživová hodnota

Odpoveď:

Z jazykového hľadiska možno pri uvádzaní výživovej hodnoty potraviny použiť oba spôsoby – výživová hodnota v 100 g výrobku (čítame v sto gramoch výrobku) aj výživová hodnota na 100 g výrobku (čítame na sto gramov výrobku). V rovnakom význame nemožno vylúčiť ani spôsob zápisu bez predložky – výživová hodnota 100 g výrobku. Odporúčame uprednostniť ten spôsob zápisu, ktorý je v odbornej terminológii ustálený (frekventovanejší).  


Otázka z 22. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 28. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu výživová hodnota