Otázka:

V literárnom preklade mám hrdinku, ktorú prezývajú Maestro. Ako mám vyjadriť privlastňovanie? Správne je Maestrine ruky, Maestrove ruky alebo ruky Maestra?

Heslá:

ženské meno Maestro

Odpoveď:

 

 

Podoba prezývky ženskej postavy Maestro je v slovenskom texte nezvyčajná a odporúčame Vám ešte raz sa uistiť, či by sa nenašlo vhodnejšie riešenie. V prípade, že zvolíte pre ženu prezývku Maestro, musíte k nej pristupovať ako k ženskému menu. Ženské mená (rodné mená aj prezývky), ktoré nie sú zakončené na samohlásku a, sa v slovenčine neskloňujú. Od väčšiny nesklonných  ženských mien sa síce tvoria privlastňovacie prídavné mená, napr. Elizabeth – Elizabethin, Patience – Patiencein, Charlotte – Charlottin, Hilary – Hilarin, od ženských mien zakončených na -o (porov. Yoko Ono) sa však privlastňovacie prídavné meno zvyčajne netvorí. Odporúčame Vám preto prezývku Maestro neskloňovať a privlastňovací vzťah vyjadrovať nezhodným prívlastkom typu ruky Maestro. Hoci ženu prezývajú mužským menom, prezývka sa v súvislosti so ženou nemôže skloňovať podľa vzoru chlap a spojenie ruky Maestra nie je gramaticky (syntakticky ani morfologicky) správne.


Otázka z 03. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ženské meno Maestro