Otázka:

Ako je správne: prechádzať sa po lese alebo prechádzať sa v lese?

Heslá:

prechádzať sa po lese/v lese

Odpoveď:

 

 

Správne je spojenie prechádzať sa po lese aj prechádzať sa v lese. Predložkou po sa v danom spojení vyjadruje smerovanie, t. j. chodiť rozličnými smermi (väčšinou bez konkrétneho cieľa). Predložkou v sa vyjadruje miesto, prostredie, vnútri ktorého sa niečo deje (napr. niekto sa tam prechádza).

            Jednotlivé významy predložiek po si môžete pozrieť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sprístupnenom v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.


Otázka z 24. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prechádzať sa po lese/v lese