Otázka:

Viem, že muži sú sami a ženy, deti a zvieratá sú samy. Ale aký tvar má zámeno sám, keď sa vzťahuje na zmiešanú dvojicu muž + žena?

Heslá:

sami/samy, oni/ony, radi/rady

Odpoveď:

 

 

Ak sa zámeno sám vzťahuje na osoby rozličného rodu, z ktorých (aspoň) jeden je mužský životný, tvar zámena sám zodpovedá mužskému rodu, teda Zostali sme v altánku so slečnou Luciou sami, ak je autorom výpovede muž. Keby bola autorkou výpovede žena (napr. v románe by to mohla povedať slúžka slečny Lucie), veta by mala grafickú podobu Zostali sme v altánku so slečnou Luciou samy. Mužskému rodu zodpovedá zámeno sám aj vtedy, keď sa viaže na členov kolektívu, v ktorom majú jasnú početnú prevahu osoby ženského pohlavia, napr. Eva s Mirkou, Jankou a Paľkom sami postavili stan a až potom zavolali otca.

            Podobne je to aj so slovom rád, napr. Janko a Marienka radi chodili do lesa, ale Janka a Danka sa rady hrajú na schovávačku.

            Takisto pri zámene on: Otec a mama by to nepochopili, oni si myslia, že som ešte dieťa, ale Mama s babkou by to nepochopili, ony si myslia, že som ešte dieťa.


Otázka z 22. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 22. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sami/samy