Otázka:

Je slovo predskočiť vo význame skočiť pred niekoho alebo niečo správne?

Heslá:

predskočiť

Odpoveď:

 

 

Sloveso predskočiť vo význame „skočiť pred niekoho, pred niečo“ sa uvádzalo už v 3. zväzku Slovníka slovenského jazyka z r. 1963. Podrobnejšie sa tomuto slovu venovala Silvia Duchková v časopise Kultúra slova v r. 2004 v rubrike Nové výrazy, z ktorej vyberáme: 

„V športe, napr. vo futbale, basketbale, slovesom predskakovať, resp. predskočiť sa označuje akcia, keď hráč sa skokom dostane pred súpera a získa loptu. Význam slovesa predskočiť je „odobrať loptu skokom pred súpera“. Dôsledne sa tu uplatňuje akuzatívna väzba, napr. Minútu nato Kožlej predskočil gólmana Lokomotívy a odrazenú loptu od brvna hlavou poslal do siete. – Bolo to túžbou po víťazstve, že sme ich predskakovali, mali sme lepší štart na loptu, a keď sme ju získali na vlastnej polovičke, okamžite sme vyrážali do útoku“.

Sloveso predskočiť v uvedenom význame zodpovedá spisovnej slovenčine a zaradilo sa aj do lexikálnej databázy Ortograficko-gramatického slovníka, ktorá je podkladom pri tvorbe nasledujúcich zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka (nájdete ju na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://lex.juls.savba.sk/).

 


Otázka z 03. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 03. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predskočiť