Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňujú slová teplomer a portál?

Heslá:

teplomer, portál

Odpoveď:

 Slovo teplomer sa skloňuje pravidelne podľa vzoru dub – na teplomere – dva teplomery. Pri slove portál sa uplatňuje tzv. zmiešané skloňovanie, skloňuje sa podľa vzoru dub – dva portály, no v lokáli jednotného čísla má pádovú príponu ako vzor stroj – na portáli. Obe pádové prípony sa pri slovách teplomer portál uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. 


Otázka z 06. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu teplomer