Otázka:

Ako je správne: Ponuka zľavnených výrobkov alebo ponuka zlacnených výrobkov? Mne slovo zľavnený doslova trhá uši.

Heslá:

zľavnený, zlacnený

Odpoveď:

V slovenčine máme prídavné mená zlacnený aj zľavnený. Prídavné meno zlacnený má význam „so zníženou cenou“, prídavné meno zľavnený má význam „poskytovaný so zľavou“. Substantíva zľava zlacnenie sú v niektorých spojeniach zameniteľné (napr. spojenie dvadsaťpercentné zlacnenie obuvi možno nahradiť spojením dvadsaťpercentná zľava na obuv), ale spojenia ako zľava na cestovnom, zľava na dani, zľava pre študentov a dôchodcov nemožno nahradiť spojeniami zlacnenie cestovného, zlacnenie dane, zlacnenie pre študentov a dôchodcov. Podobne aj adjektíva zlacnený zľavnený možnoniekedy použiť na vyjadrenie rovnakej skutočnosti, napr. ponuka zlacnených výrobkov (t. j. výrobkov so zníženou cenou) aj ponuka zľavnených výrobkov(na ktoré predajca poskytuje zľavu). V spojeniach ako zľavnené cestovné, zľavnený cestovný lístok, zľavnené pobyty pre dôchodcov, zľavnené vstupenky pre študentov sa však používa iba prídavné meno zľavnený. 


Otázka z 03. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 03. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zľavnený