Otázka:

Navrhujem, aby sa odlíšilo písanie slovenských názvov štátov República de Colombia a British Columbia tak, že juhoamerický štát bude mať aj v slovenskom názve o po spoluhláske l, teda Kolombia (Kolombijská republika).

Heslá:

República de Colombia, Kolumbia, Kolumbijská republika, British Columbia, Britská Kolumbia

Odpoveď:

 

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. Z. o geodézii a kartografii (v znení neskorších zákonov č. 423/2003 Z. z., 346/2007 Z. z., 600/2008 Z. z., 204/2011 Z. z., 180/2013 Z. z.) o štandardizácii geografického názvoslovia vrátane vžitých podôb slovenských názvov sídelných a nesídelných geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky rozhoduje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v súlade s medzinárodnými zásadami štandardizácie geografických názvov. Odporúčame Vám, aby ste sa so svojím návrhom obrátili na príslušný úrad.

 

            Dodávame, že v súvislosti s juhoamerickým štátom República de Colombia (po španielsky) sa na Slovensku používa oficiálny vžitý názov Kolumbijská republika, resp. oficiálny skrátený názov Kolumbia. Slovenský ekvivalent názvu kanadskej provincie (nejde o štát) British Columbia (po anglicky) je vžitý názov Britská Kolumbia, ktorý sa používa iba v takejto dvojslovnej podobe, takže podľa nášho názoru nemôže dôjsť v komunikácii k nedorozumeniam spočívajúcim v zámene juhoamerického štátu s kanadskou provinciou.

 


Otázka z 06. 06. 2018 bola zodpovedaná dňa 06. 06. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu República de Colombia