Otázka:

Ako sa skloňuje slovo schod, schodisko a schodište? Sú výrazy jedny schody a jedno schodisko správne?

Heslá:

schod, schodisko, schodište

Odpoveď:

 

Slovo schod sa skloňuje podľa vzoru dub, tvar nominatívu množného čísla schody sa používa aj vo význame „schodisko“. Slovo schodisko sa skloňuje podľa vzoru mesto, tvar schodište sa skloňuje podľa vzoru srdce. Vyjadrenia jedny schody aj jedno schodisko sú obe správne.

 


Otázka z 10. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu schod