Otázka:

S akými písmenami (malými/veľkými) sa píše slovenský preklad názvu nadácie, ktorý je v angličtine Katie Moore Foundation?

Heslá:

nadácia

Odpoveď:

Názov nadácie ako právnickej osoby sa podľa slovenského pravopisu píše podobne ako názvy organizácií, inštitúcií a firiem s veľkým začiatočným písmenom, ak sa uvádza jej plný (oficiálny) názov. Názov nadácie Katie Moore Foundation má mať v slovenskom preklade podobu Nadácia Katie Moorovej.       

 


Otázka z 20. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 20. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nadácia