Otázka:

Ako sa skloňuje slovo pixel?

Heslá:

pixel

Odpoveď:

 

Pri skloňovaní podstatného mena pixel sa v súčasnosti uplatňuje dvojaké skloňovanie – s vypadávaním vkladnej samohlásky e aj s jej zachovaním: pixla aj pixela. V prvom prípade priberá slovo pixel pádové prípony vzoru stroj – 2 pixle, o pixli a v prípade, keď samohláska e nevypadáva, uplatňuje sa zmiešané skloňovanie ako pri slove hotel – 2 pixely, o pixeli. Z uvedených možností odporúčame uprednostňovať skloňovanie so zachovaním e, teda pixela, pixely, pixelov, pixelový, megapixelový, ktoré je častejšie.

 


Otázka z 03. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pixel