Otázka:

Ako je správne: U/ulica Pavla Mudroňa, U/ulica Francúzskych partizánov, U/ulica Volgogradská, U/ulica severná?

Heslá:

názvy ulíc, ulica/Ulica

Odpoveď:

Názvy verejných priestranstiev – ulíc, nábreží, alejí, námestí a pod. – sú podľa Pravidiel slovenského pravopisu vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom. Na Slovensku sa najčastejšie stretávame s týmito dvomi základnými typmi názvov ulíc:

1. Podstatné meno ulica je na začiatku názvu s prívlastkom v genitíve, t. j. Ulica Československej armády, Ulica SNP, Ulica Sovietskej armády, Ulica 9. mája, podobne aj Ulica Pavla Mudroňa Ulica francúzskych partizánov. V názve Ulica francúzskych partizánov sa prídavné meno francúzskych píše s malým začiatočným písmenom, lebo nestojí na začiatku názvu a na rozdiel od názvov ako Československá armáda či Sovietska armáda, ktoré sú samostatné vlastné mená, spojenie francúzski partizáni nie je vlastným menom.

Dodávame, že písanie slova ulica s veľkým písmenom na začiatku názvu ulice sa kodifikovalo až v roku 1991. V starších textoch spred roku 1991 môžete nájsť podoby ako ulica Pavla Mudroňa, ulica Francúzskych partizánov (tu fungovalo spojenie Francúzskych partizánov ako názov ulice, pričom prídavné meno Francúzskych na začiatku názvu sa písalo s veľkým začiatočným písmenom). Tieto podoby však nezodpovedajú platným Pravidlám slovenského pravopisu (2013).

2. Podstatné meno ulica tvorí druhú časť názvu so zhodným prívlastkom (prvá časť názvu je prídavné meno), napr. Budovateľská ulica, Družstevná ulica, Februárová ulica, Lesná ulica, Mládežnícka ulica, podobne aj Volgogradská ulica a Severná ulica.

Pri písaní adries na poštové zásielky a v neoficiálnom jazykovom štýle sa názvy ulíc často skracujú, pričom sa vynecháva slovo ulica, napr. Pavla Mudroňa16/b, Francúzskych partizánov 18, Mišo býva na Severnej 30, stretneme sa na Volgogradskej.


Otázka z 11. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu názvy ulíc