Otázka:

Ako je správne: v 3. dieli alebo v 3. diele. Nemyslím tým podstatné meno dielo, ale diel.

Heslá:

diel - v 3. diele

Odpoveď:

 

 

 

 

Neživotné podstatné meno mužského rodu diel s významom „samostatná časť väčšieho publikovaného súboru“ sa skloňuje pravidelne podľa vzoru dub a v lokáli jednotného čísla má pádovú príponu -e – v diele tak ako v dube. Spojenie v 3. diele je gramaticky správne.

Podstatné meno dielo s významom „práca, činnosť a výsledok práce, (tvorivej) činnosti“, ktoré je stredného rodu, skloňujeme podľa vzoru mesto a v lokáli jednotného čísla má takisto príponu -e, porov. v meste – v diele. Podstatné mená diel dielo nemajú rovnakú podobu iba v lokáli jednotného čísla, ale aj v datíve jednotného čísla (dielu) a v inštrumentáli jednotného čísla (s dielom). Ide o takzvanú gramatickú (resp. tvarovú) homonymiu, ktorá je v našom jazyku normálnym javom.

 


Otázka z 12. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu diel - v 3. diele