Otázka:

Kedy dochádza k spodobovaniu pri slove pes?

Heslá:

pes

Odpoveď:

Ak stojí slovo pes samostatne, nenastáva spodobovanie a jeho výslovnosť je zhodná s jeho grafickou podobou – [pes]. Spodobovanie neznelej spoluhlásky na párovú znelú spoluhlásku z nastáva vtedy, keď sa stretne na hranici dvoch samostatných slov, medzi ktorými nie je prestávka, so znelou hláskou (so znelou párovou spoluhláskou, so zvučnou spoluhláskou alebo so samohláskou). V slove pes sa teda spoluhláska spodobuje napríklad v týchto slovných spojeniach: pes zaštekal [vysl. pez_zašťekal], pes dobehol [vysl. pez_dobehol], pes žral [vysl. pez_žral], pes hľadal [vysl. pez_hľadal], pes mal [vysl. pez_mal], pes odišiel [vysl. pez_odišiel] ap.


Otázka z 17. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu pes