Otázka:

Aký je význam ustáleného slovného spojenia hogo fogo?

Heslá:

hogo fogo

Odpoveď:

 

Výraz hogo fogo zaznamenáva Slovník nespisovné češtiny (2009) ako hanlivý výraz s výkladom významu: „príliš alebo predstierane vznešený, snobský, na vysokej nohe; porov. hóch, nóbl. ♦ hogo asi z nem. hoch „vysoký“, vraj mohlo vzniknúť z hochachtungsvoll „s hlbokou úctou“.


Otázka z 26. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hogo fogo