Otázka:

Ako sa hodnotí priama reč v tomto texte: „Či vypijeme ešte jednu holbu, fratres?“ dopytoval sa Daniel Korunka? Je to vedľajšia veta v súvetí?

Heslá:

syntax - priama reč

Odpoveď:

 

 

Zo syntaktického hľadiska sa priama reč zvyčajne zaraďuje medzi štylisticky príznakové nepravidelnosti vo vetnej stavbe nazývané aj modifikácie vetnej stavby. Ide o vetné konštrukcie, ktoré sa vymykajú z bežnej vetnej schémy, ako napríklad nedokončená výpoveď (apoziopéza), výpoveď bez začiatku (proziopéza), prerušovaná výpoveď, vsuvka (parentéza), výpustka (elipsa).     

Vlastná priama reč spolu s uvádzacou vetou, napr. „Či vypijeme ešte jednu holbu, fratres?“ dopytoval sa Daniel Korunka, sa nepovažuje za súvetie. Súvetím (podraďovacím s vedľajšou vetou predmetovou) by sa stala po pretransformovaní do nepriamej reči, t. j. v podobe Daniel Korunka sa dopytoval, či vypijú ešte jednu holbu.

Problematika priamej reči je okrajová záležitosť, ktorá sa nezaradila do školského učiva o vetnej stavbe a vety s priamou rečou nie sú vhodným materiálom na vetný rozbor.


Otázka z 09. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu syntax - priama reč