Otázka:

Kde nájdem informácie týkajúce sa trpného rodu?

Heslá:

trpný rod

Odpoveď:

Najpodrobnejšie informácie týkajúce sa trpného rodu (pasíva) nájdete v akademickej Morfológii slovenského jazyka (v elektronickej podobe aj na našej webovej stránke www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf) prostredníctvom hesiel v indexe, napr. pasívum, pasívne tvary. Ďalším vhodným zdrojom sú aj články v jazykovedných časopisoch Kultúra slova, Slovenská reč, Jazykovedný časopis alebo v zborníkoch, ktoré sú prístupné v elektronickej podobe na stránke www.juls.savba.sk (v textoch možno vyhľadávať prostredníctvom kľúčového slova, napr. pasívum alebo trpný rod).


Otázka z 18. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trpný rod